Kontakt

Kde nás nájdete

ASAP REAL s.r.o.


Kontaktná osoba:

Ing.Stanislav Tomašovič
Konateľ ASAP REAL s.r.o.

Pražská 4 - 3. posch.
04011 Košice

mobil: 0905 218 915
email: reality@asapreal.sk


Faktúračné údaje:

ASAP REAL s.r.o.
Panelová 533/17
904001 Košice

IČO: 50855131
DIČ: 2120501856

Zapísana: Okr. súd Košice I, odd. Sro, vl.č.41345/V


Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.:
IBAN / SWIFT: SK49 7500 0000 00 00 0000 0000 / CEKOSKBX

Zoznam maklérov ASAP REAL s.r.o.:

Konateľ / Maklér

Ing.Stanislav Tomašovič

+421 905 218 915

tomasovic@asapreal.sk

Maklér

Katarína Tomašovičová

+421903 602 131

tomasovicova@asapreal.sk