ASAP REAL s.r.o. - Košice

Naša spoločnosť ASAP REAL s.r.o. poskytuje klientom všetky služby, ktoré sú potrebné pri nakladaní s nehnuteľnosťami. Za všetky môžeme spomenúť zabezpečenie súdnoznaleckých posudkov, právne poradenstvo, bezplatné vypracovanie kúpno-predajných, darovacích a nájomných zmlúv, prieskum trhu s realitami, či propagáciu predaja nehnuteľností v dennej tlači alebo v iných médiách.

Našou prioritou je, aby klient mal za každých okolností korektné informácie, férový a ústretový prístup zo strany realitnej kancelárie.

Naše služby:

  • Sprostredkovanie predaja bytov, domov, pozemkov a iných priestorov
  • Sprostredkovanie prevodu družstevných bytov
  • Zabezpečenie potrebných podkladov z katastra nehnuteľností
  • Sprostredkovanie vyhotovenia znaleckých posudkov
  • Spolupracujeme s advokátskou kanceláriou, ktorá zabezpečí vyhotovovanie zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, kúpnych, nájomných, darovacích ale aj záložných zmlúv, zmlúv o zriadení vecných bremien atď.
  • Inzerovanie na najnavštevovanejších realitných portáloch
  • Spolupráca s inými realitnými kanceláriami
  • Odkúpime Vašu nehnuteľnosť - aj zadlženú, do 24 hodín. Platba v hotovosti.
  • Zaisťujeme prácu súdneho znalca pre ocenenie nehnuteľností, prácu geodeta pre zhotovenie geometrického plánu, či prerozdelenia pozemkov, vieme zabezpečiť založenie listu vlastníctva, stotožnenie a vytýčenie parciel a iné úkony spojené s evidenciou nehnuteľností na správe katastra
  • Pomôžeme Vám vybrať najvýhodnejší úverový produkt na financovanie Vašej novej nehnuteťnosti.

Zoznam maklérov ASAP REAL s.r.o.:

Konateľ / Maklér

Ing.Stanislav Tomašovič

+421 905 218 915

tomasovic@asapreal.sk

Maklér

Katarína Tomašovičová

+421903 602 131

tomasovicova@asapreal.sk